Kujdesi ndaj vetes është një gjë që duhet ta praktikoni gjithnjë, sado që nganjëherë njerëzit e tjerë këtë e marrin si egoizëm. Por, individualizimi i shëndoshë është jetik për mirëqenien.

Një hap drejt kujdesit për veten është zvogëlimi i stresit.

Më poshtë disa këshilla për largimin e stresit:

Bëni kujdes që gjatë kohëve stresuese të mos merrni vendime të mëdha. Preferohet që gjatë kohës që ndjeheni nën stres, të gjeni kohë për miqtë dhe familjen, flisni dhe dëgjoni ata. Shpjegoni si ndjeheni.

Me rëndësi po ashtu është të menaxhoni kohën, kujdesuni për kalendarin- jepni rëndësi gjërave që ndjeni se luajnë rolin më të madh për ju.Këshillë për largimin e stresit