Nesër do të mbahet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku pritet miratimi i listës fituese të 456 familjeve që do të përfitojnë shtëpi me kredi të butë. Më poshtë është lista me emrat e 456 familjeve fituese që përfitojnë nga programi social “Subvencionimi i interesave të kredisë”, për vitin 2018. Ndërkohë që edhe pjesa prej 549 familjeve ishin vendosur në listën e pritjes, do të shpallen fitues po me këtë vendim të Këshillit Bashkiak.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit, rezulton se nga 1082 aplikime, plot 1005 të tilla janë të rregullta dhe plotësojnë kriteret për përfitimin e kredisë së butë për shtëpi. “77 aplikime janë skualifikuar, nga të cilat 59 kanë rezultuar të parregullta dhe/ose me mangësi në dokumentacion, 6 aplikime për shkak se të ardhurat familjare rezultojnë mbi limitin e përcaktuar në udhëzuesin operacional dhe 12 aplikime kanë rezultuar nën limitin e përcaktuar në udhëzuesin operacional”, – theksohet në projektvendim.

Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)
Lista e fituesve të kredive të buta të Bashkisë Tiranë (Shiko EMRIN-Foto)