Nëse deri në datë 12 dhjetor MASR nuk proncohet për MËSUESIT lidhur me 
1.Shpërblimin e fundvitit
2.Indeksimin e inflacionit në pagë
3-Rritja e pagës të fillojë nga Janari
do të bojkotojmë mësimin orën e parë ditën e enjte dt 13 dhjetor dhe të premten përpara Ministrisë do të jenë gjithë mësuesit e Tiranës.