Duhet të keni kujdes që asnjëherë mos të shkoni në shtrat nëse barkun e keni të zbrazët

Keni lexuar mjaft se nuk preferohet të hani para se të flini, mirëpo nuk preferohet as të flini me bark të zbrazët, sepse kjo ndikon edhe në cilësinë e gjumit
Kur nuk keni ngrënë ushqim, niveli i glukozës në gjak bie dhe si rrjedhojë gjumi gjatë natës do jetë i çrregullt

Nëse nuk hani siç duhet, ditën do keni vetëm uri, gjatë gjithë ditës

Kur trupi nuk arrin të marrë gjumin e mjaftueshëm, atëherë dobësohen aftësitë metabolike të organizimit