Për ndërtimin e aeroportit “Istanbull Jeni Havalimani” janë ndarë rreth 10,5 miliardë euro.

Ndërtimi i aeroportit filloi në qershor të vitit 2014 dhe deri më tani ka përfunduar faza e parë prej katër fazave të ndërtimit.

Është paraparë aeroporti pas fazës së parë të mund t’i pranojë 90 milionë pasagjerë brenda vitit.

Inaugurimi pritet të bëhet sot, ku do të jenë të pranishëm edhe liderë nga disa shtete të botës.

Sot do të hapet aeroporit i ri i Stambollit
Sot do të hapet aeroporit i ri i Stambollit
Sot do të hapet aeroporit i ri i Stambollit