Studentët bllokuan sot disa kryqëzime dhe rrethrrotullime kryesore në Tiranë.

Grup tjeter studentesh janë vendosur para kryeministrisë me thirrjet: Ulni tarifat, plotësoni kërkesat! Nuk ka dialog.

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto

Studentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-FotoStudentët bllokojnë 21 dhjetorin dhe piramidën-Foto