është ekografia morfologjike dhe kur duhet të bëhet?